56 પા ચુ ઇ

 

કલમ અટકાવીને જોઈ રહ્યો

પશ્ચિમની બારીમાંથી

પાઇન અને વાંસવનની અસીમ નિસ્તબ્ધતા.

 

ચન્દ્ર ઊગ્યો, ઓરડામાં આવી ચઢી

હવાની આછી લહર;

 

એકાએક ભાન થયું કે પર્વત પર સન્ધ્યા ઢળી હશે

તેથી તન્દ્રાના ઘેનમાં ને ઘેનમાં સ્વપ્ન જોવા લાગ્યો:

પહોંચી ગયો છું દક્ષિણ પશ્ચિમે,

 

સૂતો છું સિમેન – ઉ મન્દિરમાં.

 

તન્દ્રા ઊડી જતાં કાને પડ્યા

દૂરની દેવડીના ઘંટા

ત્યારે મને થયું કે એ જાણે

પર્વતનાં ઝરણાંનો ખળખળ ધ્વનિ.

 

License

સુરેશ જોષીનું સાહિત્યવિશ્વ - કાવ્ય Copyright © by સુરેશ જોષી. All Rights Reserved.