સમૂળી ક્રાન્તિ

સમૂળી ક્રાન્તિ

કિશોરલાલ ઘનશ્યામલાલ મશરૂવાળા

જનાન્તિકે

જનાન્તિકે

સુરેશ જોષી

ભદ્રંભદ્ર

ભદ્રંભદ્ર

રમણભાઈ મ. નીલકંઠ

ભારેલો અગ્નિ

ભારેલો અગ્નિ

રમણલાલ વ. દેસાઈ

દ્વિરેફની વાતો - ભાગ ૧

દ્વિરેફની વાતો - ભાગ ૧

રામનારાયણ વિશ્વનાથ પાઠક

વિદિશા

વિદિશા

ભોળાભાઈ પટેલ

અમૃતા

અમૃતા

રઘુવીર ચૌધરી

અશ્રુઘર

અશ્રુઘર

રાવજી પટેલ

સત્યના પ્રયોગો

સત્યના પ્રયોગો

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

દિવ્યચક્ષુ

દિવ્યચક્ષુ

રમણલાલ વ. દેસાઈ

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૧

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૧

સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી

સરસ્વતીચંદ્ર - ભાગ - ૧

સરસ્વતીચંદ્ર - ભાગ - ૧

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

પૂર્વાલાપ

પૂર્વાલાપ

કાન્ત - મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ

અમાસના તારા

અમાસના તારા

કિશનસિંહ ચાવડા

આપણો ઘડીક સંગ

આપણો ઘડીક સંગ

દિગીશ મહેતા

કંકાવટી

કંકાવટી

ઝવેરચંદ મેઘાણી

બારી બહાર

બારી બહાર

પ્રહલાદ પારેખ

જનાન્તિકે

જનાન્તિકે

સુરેશ જોષી

મારી હકીકત

મારી હકીકત

કવિ નર્મદાશંકર લાલશંકર

જેલ-ઑફિસની બારી

જેલ-ઑફિસની બારી

ઝવેરચંદ મેઘાણી

કુરબાનીની કથાઓ

કુરબાનીની કથાઓ

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર, અનુવાદ: ઝવેરચંદ મેઘાણી

વેવિશાળ

વેવિશાળ

ઝવેરચંદ મેઘાણી

ખરા બપોર

ખરા બપોર

જયંત ખત્રી

જનાન્તિકે

જનાન્તિકે

સુરેશ જોષી

ઇદમ્ સર્વમ્

ઇદમ્ સર્વમ્

સુરેશ જોષી

પ્રત્યંચા

પ્રત્યંચા

સુરેશ જોષી

તથાપિ

તથાપિ

સુરેશ જોષી

પરકીયા

પરકીયા

સુરેશ જોષી

ઉપજાતિ

ઉપજાતિ

સુરેશ જોષી

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨

સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી

ગૃહપ્રવેશ

ગૃહપ્રવેશ

સુરેશ જોષી

બીજી થોડીક

બીજી થોડીક

સુરેશ જોષી

અપિ ચ

અપિ ચ

સુરેશ જોષી

કિંચિત્

કિંચિત્

સુરેશ જોષી

સરસ્વતીચંદ્ર - ભાગ - ૨

સરસ્વતીચંદ્ર - ભાગ - ૨

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

સરસ્વતીચંદ્ર - ભાગ - ૩

સરસ્વતીચંદ્ર - ભાગ - ૩

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

વિદુલા

વિદુલા

સુરેશ જોષી

કથાચક્ર

કથાચક્ર

સુરેશ જોષી

છિન્નપત્ર

છિન્નપત્ર

સુરેશ જોષી

મરણોત્તર

મરણોત્તર

સુરેશ હ. જોશી

કથોપકથન

કથોપકથન

સુરેશ હ. જોશી

કાવ્યચર્ચા

કાવ્યચર્ચા

સુરેશ જોષી

અવતરણ

અવતરણ

સંપાદક: રમણ સોની

ઇતિ મે મતિ

ઇતિ મે મતિ

સુરેશ જોષી

પશ્યન્તી

પશ્યન્તી

સુરેશ જોષી

આત્મનેપદી

આત્મનેપદી

સમ્પાદક : સુમન શાહ

ઇતરા

ઇતરા

સુરેશ હ. જોષી

શૃણ્વન્તુ

શૃણ્વન્તુ

સુરેશ હ. જોષી

અરણ્યરુદન

અરણ્યરુદન

સુરેશ હ. જોષી

ચિન્તયામિ મનસા

ચિન્તયામિ મનસા

સુરેશ હ. જોષી

અષ્ટમોઅધ્યાય

અષ્ટમોઅધ્યાય

સુરેશ હ. જોષી

સમુડી

સમુડી

યોગેશ જોષી

અવલોકન-વિશ્વ

અવલોકન-વિશ્વ

સંપાદક – રમણ સોની

એરિસ્ટોટલનું કાવ્યશાસ્ત્ર

એરિસ્ટોટલનું કાવ્યશાસ્ત્ર

અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ

આ પુસ્તક મહાન ગ્રીક વિચારક ઍરિસ્ટોટલના ગ્રંથ Poeticsનો ખ…

અસ્તિ

અસ્તિ

શ્રીકાન્ત શાહ

Admin Test Book

Admin Test Book

Taylor McGrath

શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ

શ્રેષ્ઠ અનિરુદ્ધ

સંપાદકો: યોગેશ જોષી અને ઊર્મિલા ઠાકર

સાગર સમ્રાટ

સાગર સમ્રાટ

જુલે વર્ન

ચિરકુમારસભા

ચિરકુમારસભા

રવીદ્રનાથ ટાગોર and અનુવાદઃ રમણલાલ સોની

રવીદ્રનાથની, હાસ્ય-કટાક્ષકેદ્રી બંગાળી નવલકથા ચિરક…

ગિજુભાઈની બાળવાર્તાઓ

ગિજુભાઈની બાળવાર્તાઓ

ગિજુભાઈ ગિજુભાઈ બધેકા

વાર્તાના ધોધમાંથી વીણેલી આઠેક દાયકા પહેલાં ગિજુભાઈ …

સહરાની ભવ્યતા

સહરાની ભવ્યતા

રઘુવીર ચૌધરી

શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ

શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ

સંપાદકો: યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર

પ્રથમ સ્નાન

પ્રથમ સ્નાન

ભૂપેશ અધ્વર્યુ

‘પ્રથમ સ્નાન’ (૧૯૮૬)માં તાજા અને ઉત્કટ કવિ-અવાજનો રણક…

પૂર્વોત્તર

પૂર્વોત્તર

ભોળાભાઈ પટેલ

ચિત્રકૂટના ઘાટ પર

ચિત્રકૂટના ઘાટ પર

ભોળાભાઈ પટેલ

તેષાં દિક્ષુ

તેષાં દિક્ષુ

ભોળાભાઈ પટેલ

શાલભંજિકા

શાલભંજિકા

ભોળાભાઈ પટેલ

કાંચનજંઘા

કાંચનજંઘા

ભોળાભાઈ પટેલ

ચૈતર ચમકે ચાંદની

ચૈતર ચમકે ચાંદની

ભોળાભાઈ પટેલ

બોલે ઝીણા મોર

બોલે ઝીણા મોર

ભોળાભાઈ પટેલ

દૃશ્યાવલી

દૃશ્યાવલી

ભોળાભાઈ પટેલ

યુરોપ-અનુભવ

યુરોપ-અનુભવ

ભોળાભાઈ પટેલ

દેવતાત્મા હિમાલય

દેવતાત્મા હિમાલય

ભોળાભાઈ પટેલ

દેવોની ઘાટી

દેવોની ઘાટી

ભોળાભાઈ પટેલ

છોળ

છોળ

પ્રદ્યુમ્ન તન્ના

મોટીબા

મોટીબા

યોગેશ જોષી

‘સમુડી’ની જેમ ‘મોટીબા’ પણ યોગેશ જોષીની યશસ્વી કૃતિ છ…