શુભ ભાવમાં ઠરીએ

ઉભડક ઉભડક કશું ન કરીએ,
કરીએ કામ નિરાંતે;
ધરતીમાનો ખોળો મળિયો,
ખૂંદીએ એને ખાંતે. —

રોજ સવારે નમી સૂર્યને,
બેસી પદ્માસનમાં;
હેતે કરીએ યાદ હરિને,
સદ્ગુણ રહે સ્મરણમાં. —

રોજ સ્નાન કરીએ બેસીને,
પાવન તીર્થો સ્મરીએ;
ભોજન કરીએ બેસી પાટલે,
ચિત્તે શાંતિ ધરીએ. —

કથા-શ્રવણ ને વાચન-લેખન
ટટાર બેસી કરીએ,
સૂતાં પહેલાં ટટાર બેસી,
શુભ ભાવમાં ઠરીએ.

*

License

શ્રેષ્ઠ ચંદ્રકાન્ત શેઠ Copyright © by સંપાદકો: યોગેશ જોષી, શ્રદ્ધા ત્રિવેદી, ઊર્મિલા ઠાકર. All Rights Reserved.