આજ

ફૂલડે ભરી ફોરમ જેવી વાવલિયા વિણ સોરે
રહી રહી આ નયણાં બાવર નાવલિયા તુંને ખોળે!

એક દિ’ કેવી ગુંજતી બધી
કુંજ આ કોકિલ-કીરને ગાને
(ને) રણકી રે’તાં કડલાં-કાંબી
ક્યાંક જો તારી વેણ ચડી તોફાને!

પણ આજ —
આજ તો જોને
ભરી બપોરેય ચોગમ કાંઈ તમરાં તીખાં બોલે!

                એ જ આ આંબાડાળનો હિંદો,
                ખાંત ધરી તેં પોર બાંધેલો
                કોણ દિયે પણ ટગલી ડાળે
                જૈ અડું એવો હેત ભર્યો એક હેલો?!

આજ —
આજ તો હવે
અવળું સવળું ઉર ચગે હાય! યાદ તણાં હડદોલે!

ફૂલડે ભરી ફોરમ જેવી વાલિયા વિણ સોરે
રહી રહી આ નયણાં બાવર નાવલિયા તુંને ખોળે!

૧૮૬૧

License

છોળ Copyright © by પ્રદ્યુમ્ન તન્ના. All Rights Reserved.

Share This Book