વૃંદાવન મોરલી – મીરાં

વાગે છે રે વાગે છે,
વૃંદાવન મોરલી વાગે છે;
તેનો શબ્દ ગગનમાં ગાજે છે.

વૃંદા તે વનને મારગ જાતાં,
વા’લો દાણ દધિનાં માગે છે.

વૃંદા તે વનમાં રાસ રચ્યો છે,
વા’લો રાસમંડળમાં બિરાજે છે.

પીળાં પીતામ્બર જરકસી જામા,
વા’લાને પીળો તે પટકો રાજે છે.

કાને તે કુંડળ મસ્તકે મુગટ,
વા’લા મુખ પર મોરલી બિરાજે છે.

વૃંદા તે વનની કુંજ ગલનમાં,
વા’લો થનક થૈ થૈ નાચે છે.

બાઈ મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ,
વા’લા દર્શનથી દુખડાં ભાજે છે.

મીરાં

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.