બહુત મંઝિલેં બાકી હૈં – જવાહરલાલ નેહરુ

               આજ એક શુભ મુબારક દિન હૈ. જો સ્વપ્ન હમને બરસોંસે દેખા થા, વહ કુછ હમારી આંખોંકે સામને આ ગયા. દિલ હમારા ખુશ હોતા હૈ કિ એક મંઝિલ પર હમ પહુંચે. યહ હમ જાનતે હૈં કિ હમારા સફર ખતમ નહીં હુઆ, અભી બહુત મંઝિલેં બાકી હૈં.
               હમારા મુલ્ક આઝાદ હુઆ. લેકિન આઝાદી ભી અજીબ-અજીબ જિમ્મેદારિયાં લાતી હૈં ઔર બોજે લાતી હૈં. અબ ઉન જિમ્મેદારિયોંકા સામના હમે કરના હૈ ઔર અપને બડે બડે સવાલોંકો હલ કરના હૈ. હમેં ગરીબીકો દૂર કરના હૈ, અનપઢનકો દૂર કરના હૈ, ઔર આપ જાનતે હૈં કિતની ઔર મુસીબતેં હૈં જિસકો હમે દૂર કરના હૈ.
               હમે સારે દેશમેં બહુત-કુછ આર્થિક તરક્કી કરની હૈ, કારખાનેં ખોલને હૈં, ઘરેલૂ ધંધે બઢાને હૈં જિસસે દેશકી ધનદૌલત બઢે – ઔર ઇસ તરહસે નહીં બઢે કી વહ થોડી સી જેબોં મેં જાયે, બલ્કિ આમ જનતાકો ઉસસે ફાયદા હો. હમેં આઇન્દા આરામ નહીં કરના, બલ્કિ મેહનત કરની હૈ, એકદૂસરેકે સહયોગકે સાથ કામ કરના હૈ, તભી હમ અપને બડે સવાલોંકો હલ કર સકેંગે.

જવાહરલાલ નેહરુ
[15 ઑગસ્ટ, 1947]

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.