આ નભ ઝૂક્યું તે – પ્રિયકાન્ત મણિયાર

આ નભ ઝૂક્યું તે કાનજી
ને ચાંદની તે રાધા રે.

આ સરવર જલ તે કાનજી
ને પોયણી તે રાધા રે.

આ બાગ ખીલ્યો તે કાનજી
ને લ્હેરી જતી તે રાધા રે.

આ પરવત શિખર કાનજી
ને કેડી ચડે તે રાધા રે.

આ ચાલ્યાં ચરણ તે કાનજી
ને પગલી પડે તે રાધા રે.

આ કેશ ગૂંથ્યા તે કાનજી
ને સેંથી પૂરી તે રાધા રે.

આ દીપ જલે તે કાનજી
ને આરતી તે રાધા રે.

આ લોચન મારાં કાનજી
ને નજરું જુએ તે રાધા રે !

પ્રિયકાન્ત મણિયાર

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.