અરધી સદીની વાચનયાત્રા ભાગ – 2

ખબર પડતી નથી

યાદ ભૂંસાતી રહી કે હું – ખબર પડતી નથી,
જ્યોત બુઝાતી રહી કે હું – ખબર પડતી નથી.
હું થતો ભરચક ફૂલોની સાવ વચ્ચેથી પસાર,
મ્હેક વીંધાતી રહી કે હું – ખબર પડતી નથી.
કૈં યુગોથી છું સફરમાં તોયે પ્હોંચાયું નહીં,
કેડી રોકાતી રહી કે હું – ખબર પડતી નથી.
ક્યાં હવે પળને લીલીછમ રાખનારાં આંસુઓ,
આંખ સુકાતી રહી કે હું – ખબર પડતી નથી.
એક લક્કડખોદ ઘસતો ચાંચ સૂની સાંજ પર,
ડાળ છોલાતી રહી કે હું ખબર પડતી નથી.
મનોજ ખંડેરિયા
**
જેનો જવાબ વાળવો મુશ્કેલ હોય તેવી દલીલોમાંની એક છે – મૌન.

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.