અજવાળી રાત

છોકરાં રે, સાંભળજો વાત,
આવી છે અજવાળી રાત.
રાતે તારા ટમકે છે,
વચમાં ચાંદો ચમકે છે !
ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં,
રાણી બેઠી ગોખમાં.
ગોખે તો સોનાનાં બોર,
માથે બેઠા બોલે મોર !
મોર કરે છે લીલા લ્હેર,
ટહુકા કરતો ચારે મેર.
મે’ર કરી ત્યાં મેવલે,
પાણી આવ્યાં નેવલે !
નેવે બોલે કા કા કાગ,
કાકા લાવ્યા મીઠો ભાગ.
કાજુ, બદામ ને રેવડી,
છોકરાંને બહુ મજા પડી !

ત્રિભુવન વ્યાસ

License

અરધી સદીની વાચનયાત્રા - ૨ Copyright © by સંપાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી. All Rights Reserved.