Book Title: સત્યના પ્રયોગો

Author: મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

Cover image for સત્યના પ્રયોગો
License:
Public Domain

Contents

Book Information

Book Description

સત્યના પ્રયોગો અથવા આત્મકથા – આ પુસ્તકનાં આવાં બે શીર્ષકોમાં ગાંધીજીને મન તો પહેલું જ વધુ મહત્ત્વનું હતું. પ્રસ્તાવનામાં એમણે લખ્યું છે કે ‘મારે તો આત્મકથાને બહાને સત્યના મેં જે અનેક પ્રયોગો કરેલા છે તેની કથા લખવી છે.’ આ કથામાં ઇ. 1920 સુધીનું ગાંધીજીનું જીવન આલેખન પામ્યું છે. જીવનમાં જે જે બન્યું ને જે જે લાગણી-વિચાર મનમાં જનમ્યાં તે બધું એમણે સત્યના દીવા સામે ધરી દીધું છે એટલે કોઇએ આ આત્મકથાને ‘નિર્દય આત્મનિરીક્ષણનો નમૂનો’ કહીને ઓળખાવી છે. સાદી સરળ ને અસરકારક  બનતી ભાષા, નિખાલસ, પારદર્શક, સ્પષ્ટ  નિરૂપણ આ  કથાનું સત્ત્વ અને સૌંદર્ય બન્ને છે. ગુજરાતીની જ નહીં, દુનિયાભરની ઉત્તમ આત્મકથાઓમાં એનું ઊજળું સ્થાન છે.

આ પુસ્તકના લેખકનો અને પુસ્તકનો પરિચય રમણ સોનીનાં છે એ માટે અમે તેમનાં આભારી છીએ.

Author

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

License

Icon for the Public Domain (No Rights Reserved) license

To the extent possible under law, મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી has waived all copyright and related or neighboring rights to સત્યના પ્રયોગો , except where otherwise noted.

Metadata

Title
સત્યના પ્રયોગો
Author
મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી
License

Icon for the Public Domain (No Rights Reserved) license

To the extent possible under law, મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી has waived all copyright and related or neighboring rights to સત્યના પ્રયોગો , except where otherwise noted.

Publisher
નવજીવન ટ્રસ્ટ