ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી

Govardhanram_Tripathi_2013-11-14_23-12.JPG

સ્વ • ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠી.
બી. એ., એલએલ. બી.

જન્મ: સંવત્ 1911 વિજયાદશમી.
તા. 20 મી ઑક્ટોબર 1855.

અવસાન: સંવત્ 1963 પૌષ વદ 5.
તા. 7 મી જાન્યુઆરી 1907.

License

સરસ્વતીચંદ્ર - ભાગ - ૩ Copyright © by ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી. All Rights Reserved.