એક માતાની આપવીતી

ચન્દ્રનો કુંભરાશિમાં પ્રવેશ
પ્રવેશ મધુર વેદનાની ટોચનો ચરમ રાશિમાં
ટ્રામ કામ ઘરર ઘરર નમસ્તે ઓફિસ-ફાઈલ
જામ ટ્રાફિક જામ
બક-અપ બક-અપ ચીયરીઓ રે.
ચાલી ચાલી applicationની છેલ્લી date ચાલી.
લીપ્યાં ગૂંપ્યાં આંગણે રન્નાદે લખો ‘માનનીય શ્રી’ લખો.
તે તમને ગરબામાં…?
હાજી ગરબા, પોપ સર્વમાં મને રસ.
atleast, two increments—
રફુચક્કર, મૂછાળી દાયણ રફુચક્કર
પુલીસ સ્ટેશન, પુલીસ સ્ટેશન.
ઓપરેટર, ઓપરેટર, જલદી, પ્લીઝ, ‘પોલીસ સ્ટેશન’ જોડો.
તેજ ગાડીમાં હું મુદ્દામાલ બનીને પડી છું. ફાયર. ફાયર.
ચૂઈઈઈ… બ્રેક.
બક-અપ. બક-અપ. ગળથૂથી.
ઓ મા ઊંવા ઊંવા…આઆ…ઓ મા.
ટ્રામ બસ સીટ ટિકિટ કંડક્ટરને આ વાગ્યા બે બેલ.
શરૂ
મંગલ પ્રવચન આચાર્યને મુખડે
ને શરૂ કોલેજ શરૂ
તાક્્ધીનાધીન્.
માડી રે, દમિયલ જેવી હાંફ
ને દીંટીમાંથી દૂધની ધારા રેલાય છે.
With reference to the context વર્ગમાં નૃત્ય શરૂ
શરૂ, શરૂ પરીક્ષાખંડમાં પંખો પૂરબહારમાં શરૂ.
ટ્રામ. કામ. ઘરર ઘરર, નમસ્તે. હળો. મળો, ફરોે. ચરો.
હું સૌને કતારમાં રાખું છું, વ્યવસ્થિત રાખું છું, ગતિમાં રાખું છું,
— ટ્રાફિક પોલિસ
વિચૂઈ વિચ્ચ્, વિચૂઈ વિચ્ચ.
અવાજ એક ઝૂલતા પારણાનો.
અવાજ એક ચન્દ્રના કુંભની છાયા તળે.
પીઈઈઈ સાયરન સાયરન દોડો રે દોડો રે ધાજો.
ટ્રામ કામ ફરો ચરો ટ્રાફિક જામ સ્થિર દોડો.
એક્સિડન્ટ લાલબત્તી
સષશ શકાર શકાર.
પડખાં ન બદલો પાસાં ન ઘસો.
ઘચ્ચ ઇંજેક્શન.
ઓળી ઝોળી પીંપળ પાન…
બારી બહાર ઘૂવડ શૈલીએ
‘શબ્દ’-‘શબ્દ’ એનું નામ એનું નામ—
ક્યાં છે? આમ? ક્યાં છે? તેમ?

૨૨-૧૧-૭૪

License

પ્રથમ સ્નાન Copyright © by ભૂપેશ અધ્વર્યુ. All Rights Reserved.

Share This Book