૧૨. ફૂલ-કાજળી વ્રત

શ્રાવણ સુદ ત્રીજને દહાડે રહે.

મોટે ભળકડે ઊઠીને નાય.
ગુલાબનું ફૂલ સૂંઘીનું પાણી પીએ.
શંકર-પાર્વતીની પૂજા કરે.
પૂજામાં અબીલ ગુલાલ, હીંગળો, કંકુ, કમળ કાકડી, સોપારી, નારિયેળ ને ચોખા લે.

License

Icon for the Public Domain license

This work (કંકાવટી by ઝવેરચંદ મેઘાણી) is free of known copyright restrictions.

Feedback/Errata

Comments are closed.