પ્રકાશન માહિતી

Janantike by Suresh Joshi
પ્રકાશક :
શિવજી આશર
સ્વાતિ પ્રકાશન
૨૨૬, સેમ્યુઅલ સ્ટ્રીટ
મુંબઈ-૩

રેખાંકન :
ભૂપેન ખખ્ખર
પ્રચ્છપટ કે. જી. સુબ્રહ્મણ્યન

મુદ્રક :
મંદાકિની જોગલેકર
મુદ્રણ સ્થળ:
શ્રી મુદ્રણાલય
સુલતાનપુરા, ગોલવાડ, વડોદરા-૧

પ્રત : એક હજાર
મુલ્ય : ચાર રૂપિયા

(c) સૌ. ઉષા જોષી

વસંતપંચમી ૨૦૨૧
ફેબ્રુઆરી, ૧૯૬૫
પહેલી આવૃત્તિ

License

જનાન્તિકે Copyright © 1965 by Usha Joshi. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Comments are closed.