મણિલાલ હ. પટેલના અન્ય પુસ્તકો

કવિતા:

 • સાતમી ઋતુ
 • માટી અને મેઘ
 • વિચ્છેદ
 

વાર્તા – સંચયો:

 • રાતવાસો
 • હેલી
 • બાપાનો છેલ્લો કાગળ
 

નવલકથાઓ:

 • અંધારું
 • કિલ્લો
 • ઘેરો
 • લલિતા
 • અંજળ
 

નિબંધસંચય:

 • માટીવટો
 • ગામવટો
 • વૃક્ષાલોક
 • ધૂળમાં ઊડતો મેવાડ
 • આડા ડુંગર ઊભી વાટ
 

વિવેચન ગ્રંથ:

 • કર્તા અને કૃતિ
 • કથા અને કલા
 • રચનાલોક
 • અભિમુખ
 • કવિતા: કાલની અને આજની
 • ઈશ્વર પેટલીકર
 

આત્મકથા:

 • તરસીમાટી
 • એકલા હોવું
 

જીવનકથા:

 • તરસ્યા મલકનો મેઘ
 • મોલ ભરેલું ખેતર
 • બોલ વાલમના
 • વિતક ઝંખે વ્હાલ
 • જ્ઞાનયજ્ઞના આચાર્ય ધીભાઈ ઠાકર

30 જેટલાં સંપાદનો

License

ભૂંસાતાં ગ્રામચિત્રો Copyright © by મણિલાલ હ. પટેલ. All Rights Reserved.

Share This Book